XXXIX/2022 27.01.2022 12:00
Przyjęto Odrzucono Głosowanie ręczne -
Za
Wstrzym.
Przeciw
Brak
Za Wstrzym. Przeciw Brak
Lista jest pusta